Ashtangayoga Vinyasa yoga

En fysisk yogaform med fokus på andningsteknik (pranayama), yogaövningar (asanas) och blickfokusering (dristi). Du följer ett flöde av asanas där andningen synkroniseras med rörelserna.

Ashtangayogan ger dig ökad muskelstyrka, balans, smidighet och livskraft. Genom medveten andning, yogapositioner, blickfokusering och koncentration utvecklar du din kroppskontroll och din kontroll över sinnena likväl som en medvetenhet om ditt inre.

Alla positioner (asanas) har ett terapeutiskt syfte, att balansera upp obalanser och vitalisera kroppen. Varje asanas är förberedande för de efterföljande. Det finns tre grupper av serier i ashtanga yogasystemet. Den första serien (yoga chikitsa) avgiftar och rättar till kroppen.

De åtta grenarna, ash-tanga, är en del av Patanjali Yoga Sutras och en viktig del av yogan. Dessa kan tolkas och beskrivas på olika sätt men varje gren är en länk som är av betydelse för de andra. Dess åtta grenar är: Yama (återhållsamhet), Niyama (disciplin), Asana (ställningar), Pranayama (andningskontroll), Pratyahara (tillbakadragande av sinnena), Dharana (koncentration), Dhyana (meditation), Samadhi (kontemplation/djup meditation).

Ordet yoga har tre betydelser, möjlighet,välgång och förening. Yoga är också den heliga kunskapen om hur vi läker just just obalanser och till slut blir ett med oss själva.