Mantran


ASHTANGA MANTRA
Inlednignsmantra 

Om
Vande Gurunam charanaravinde
Sandarshita svatmasukavabodhe
Nishreyase jangalikayamane
Samsara halahala mohashantyai

Abahu Purushakaram
Shankhacakrsi dharinam
Sahasra sirasam svetam
Pranamami patanjalim
Om 

 

Översättning: 

Jag bugar mig inför Guruerna
som ger oss gränslös lycka & avlägsnar villfarelsen,
det gift som uppstår ur livets & dödens virvel.
Jag respekterar djupt den upplysta Patanjali.
MANGALA MANTRA
Avslutningsmantra

Om
Swasthi-praja bhyah
pari pala yantam
Nya-yena margena
mahi-mahishaha
Go-bramanebhyaha
shubamastu-nityam
Lokaa-samastha
sukhino-bhavanthu
Om
Shanti, shanti, shanti

 

Översättning: 

Låt välfärden komma,
låt själen och kroppen renas.
Låt härskare regera rättfärdigt
och låt alltid fred, blidhet,
bildning & gudomlighet råda.
Låt lycka och godhet finnas över hela världen.
Frid, frid, frid