Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi är en holistisk behandlingsform för nervsystemet som reducerar stress, behandlar trauma och förhöjer livsenergin och koncentrationsförmågan. Behandlingen stöttar kroppens självläkande processer och hjälper sinnet att frigöra sig från omedvetna mönster som begränsar förändring i kropp, medvetande.

Kraniosakral terapi har sina rötter i osteopatin och behandlar nervsystemet och så kallad fysiologisk stress. Smärta, trauma och/eller ständig stress kan i form av spänningsmönster begränsa kroppens vitalitet och självläkande förmåga. Dessa spänningsmönster kan orsaka fysiska låsningar (fysiologisk stress) av specifika strukturer som omger nervsystemet. Låsningarna kan klämma av och förhindra kranienervernas funktion, vilka styr det autonoma, självreglerande nervsystemet. Kraniosakral terapi löser upp spänningar och blockeringar genom varsamma korrigeringar av de berörda områdena. Framför allt den första nackkotan, Atlaskotan, har visat sig vara en mycket viktig faktor bakom kronisk stress då den när den lägger sig snett klämmer av blodtillförseln till hjärnan och stör kroppens självreglerande funktioner.

Fysiologisk stress kan bäst beskrivas som att kroppens alarmsystem har hakat upp sig och fortsätter att skicka ut nödsignaler så att personen lever i ett ständigt tillstånd av kamp/flykt. Kamp/flykt är en överlevnads åtgärd som är till för att lösa en akut situation genom att dirigera det mesta av kroppens resurser till att just kämpa eller fly. Under detta tillstånd begränsas många andra livsviktiga funktioner bland annat matsmältning och återhämtning. Långvarig stress utlöser stresshormonet kortisol som gör att cellerna lagrar mer fett och det kan i högre grad påverka fetma än felaktig kost. Kamp/flykt påverkar också de kognitiva förmågorna. Personen tror att hen är vaken och medveten, men egentligen går hjärnan på autopilot och saknar förmågan att ta långsiktiga och väl övervägda beslut. Eftersom kroppen bränner alla resurser i kamp/flykt tillståndet blir det viktigt för kroppen att tillfredsställa hjärnans belöningscentrum. Det gör vi genom att äta snabba kolhydrater bl.a socker samt allt som ger en kick, “eller beroende”

När alla resurser är förbrukade och vi bryter samman under kravet på en ständig kamp för överlevnad, kan kamp/flykt tillståndet slå över till utmattningsdepression. Detta tillstånd är kroppens försök att skapa balans genom att få möjlighet till vila och återhämtning. Men även detta tillstånd är påfrestande för kropp och psyke just att ingen aktivitet sker, det finns inga resurser att tillgå. Trots att man inte längre kämpar utan har givitupp så är detta också ett tillstånd av fysiologisk stress. Kroppen vet inte hur den ska slappna av utan tillräckligt med energi

Kraniosakral terapi behandlar fysiologisk stress och tillåter kroppen och sinnet att komma tillbaka till ett balanserat tillstånd där kroppen kan få tillgång till näring och möjligheten till återhämtning.

Namnet kraniosakral terapi syftar på att nervsystemet sträcker sig mellan kraniet och sakralbenet (korsbenet). Denna varsamma men ändå djupgående teknik utvecklades av William Garner Sutherland, PhD, och en grupp Osteopater i U.S.A. under mitten av 1900-talet. Det upptäcktes att skarvarna mellan de olika skallbenen inte växer samman under livets gång vilket dessförinnan var den allmänna uppfattningen, de förblir flexibla och kan manipuleras genom tryck. En ny fysiologisk rytm påvisades också (den kraniosakrala rytmen) vilken har sitt ursprung i det autonoma nervsystemet (ANS). Denna rytm påverkar vårt välmående samt kroppens nivåer av stress och avspänning. Dr Sutherland utvecklade tekniker att korrigera skallbenen och den kraniosakrala rytmen för att åtgärda stressrelaterade symptom och åkommor orsakade av obalanser i nervsystemet. Under normala omständigheter kan ett friskt nervsystem klara av stora påfrestningar. Men vid en mycket stark chock eller trauma, fysisk eller emotionell, eller vid långvarig stress kan nervsystemet låsa fast sig i ett kroniskt alarmtillstånd. Fastlåsningen är fysisk men kan orsaka många olika symptom och sjukdomstillstånd, både fysiska, mentala och känslomässiga. Genom att korrigera och frigöra spänningar i strukturerna som omger nervsystemet kan kraniosakral terapi åtgärda fastlåsningen.

Det som är unikt med kraniosakral terapi är att den riktar in sig på gränslandet mellan kropp och själ där konflikterna uppstår, alltså i nervsystemet och hjärnan. Syftet med behandlingen är att frigöra kroniska låsningar och spänningstillstånd på fysisk nivå i de strukturer som omger nervsystemet.

Hur går en behandling till?

Under behandlingen ligger patienten på rygg på behandlingsbänken fullt påklädd. Terapeuten kontaktar nervsystemet med en lätt beröring av särskilda strukturer på huvudet, ryggraden och bäckenet. Genom specifika och varsamma tekniker korrigeras skelettet, muskler spänns av och membranen som omger hjärna och ryggmärg frigörs från spänningar.

Efter att nervsystemet har blivit justerat och återställt till sitt naturliga tillstånd av hälsa och balans tar kroppens självläkande processer över för att fortsätta läkningen av de strukturer och funktioner som varit skadade. I de fall där skadan varit allvarlig och/eller traumat inträffade för en lång tid sedan kan en tillfällig försämring av allmäntillståndet upplevas då nervsystemet använder sig av alla kroppens resurser för att fokusera på läkningsprocessen. Patienten kan uppleva extrem trötthet, värk och smärta kan tillfälligt uppstå då muskler släpper sina spänningar och känslor eller minnen kan komma upp till ytan. Allt detta är tecken på att behandlingen verkar och därför rekommenderas att man tar sig den tid man behöver för vila och återhämtning. Alla holistiska terapier kräver eget ansvar och engagemang i läkningsprocessen. Det är ett åtagande att se till att kroppen får det stöd och den tid den behöver för att läka skador och trauman som ibland har varit livslånga. Att söka efter snabb lösning på ett livslångt problem är en inställning som snarare förlänger läkningsprocessen.

Redan efter en behandling kan en känsla av inre lugn och fokus infinna sig och nervsystemet kommer att fortsätta att korrigera sig själv upp till 48 timmar efter behandlingen. Kaffe, cigaretter, alkohol och andra yttre stimulantia bör undvikas under denna tid för att ge kroppens naturliga processer utrymme. En enda behandling kan åstadkomma stora förbättringar men för att verkligen stabilisera effekten rekommenderas minst 2-5 behandlingar och ibland fler. Alla reagerar olika på behandlingen och behöver olika lång tid för läkning. Ibland innebär läkningen av ett område att ett nytt problem kommer upp till ytan. Man kan behöva få behandling regelbundet under en längre tid, speciellt när det handlar om emotionella trauman. Alla kan dra nytta av en regelbunden justering av nervsystemet för att komma i kontakt med sin egen obegränsade energiresurs.