Våra lärare

Monica Gustafsson

Monica har drivit Yogastudio Samadhi här i Strängnäs i 9 år. Hon  har under de senaste 30 åren utbildat sig inom friskvård och undervisat i aerobics, spinning, pilates, step up, core och body pump på gym. Sedan 15 år tillbaka är Monica licensierad Ashtangayogalärare och hon har även utbildat sig inom yinyoga hos Magdalena Macweld. Monica åker kontinuerligt på utbildande resor och workshops. Hennes främsta förebilder inom Ashtangayogan är Petri Räisänen och Maria Boox, vilka hon tränat för under många år. Mellan åren 2018 - 2020 gick Monica en fördjupningskurs i Ashtanagayoga, lärare Maria Boox, med tolkning av alla sutror, pranayama, anatomi och assisteringar bla. För att hitta en bra balans i Ashtangayogans första serie som innehåller en del framåtböjningar så tar hon in  några bakåtböjningar från andra serien. 


Lotta Dahl

Lotta kommer från den andliga och konstnärliga världen med yoga, dans, meditation och energikroppsbalansering. Hon har undervisat i 40 år i dans och kundaliniyoga. Hon har jobbat runt om i världen och har lång erfarenhet av den andliga och fysiska kroppen. Lotta är utbildad som professionell dansare i Stockholm på Balettakademin och har jobbat som dansare över 14 år. Yogan är någonting som tidigt varit en del av Lotta och hon gjorde sin utbildning som kundaliniyogalärare på Deva center under ledning av Hari Kirn Singh. Efter sin utbildning fick hon den fantastiska möjligheten att studera kundaliniyoga direkt från mästaren Yogi Bhajan i New Mexico. Lotta är intresserad av att föra vidare kundaliniyogan och hennes egna erfarenheter av hur den andliga och fysiska kroppen kan vara lika medvetna och hur kundaliniyogan kan vara en kanal för att höja vårt medvetande.

Niklas Zandelin

Niklas utbildade sig nyligen till yogalärare och leder våra Power Yoga klasser.